Get Adobe Flash player

01

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า และชุมนุมฟื้นฟูจิตใจ และเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่ และในช่วงเช้า มีการอบรม " แก่นแท้ของชีวิตคริสตชน " โดย คุณพ่อ เอ็มมานูแอล สหพล ตั้งถาวร มีคริสตชนใหม่ ปี 2018 - 2019 มาร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี