Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

ชุมนุมคริสตชนใหม่

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดชุมนุมคริสตชนใหม่ เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคริสตชนใหม่ 51 คน พ่อแม่อุปถัมภ์ และพี่เลี้ยง (Sponsors) จากวัดต่างๆ มาร่วม 8 คน ครูคำสอน 2 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน รวมทั้งหมด 67 คน

ในช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤษภาคม 2013 ของงานชุมนุมคริสตชนใหม่ในครั้งนี้ มีกิจกรรมการภาวนาและทำความรู้จักกัน และฟังการแบ่งปันในหัวข้อ “จงติดตามพระจิตเจ้า” โดยคุณพ่อสุวนารถ  กวยมงคล และในช่วงบ่ายคริสตชนใหม่เข้าเยี่ยมชมสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง โดยคุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช ให้การต้อนรับ  และเป็นวิทยากรนำเสนอประวัติบุญราศี

เวลา 15.00 น. มี “วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป” โดยคุณพ่อเชษฐา  ไชยเดชและพิธีมิสซางานชุมนุมคริสตชนใหม่ ในเวลา 16.30 น. โดยพระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาล  ศุระศรางค์ เป็นประธาน  และในช่วงค่ำแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของคริสตชนใหม่ และสวดสายประคำร่วมกัน  ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013 ช่วงเช้าคริสชนใหม่ได้ถาม-ตอบ ข้อความเชื่อคาทอลิก กับคุณพ่อสุวนารถ  กวยมงคล  และเดินทางร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ ณ อาคารบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ