Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

mary

วันที่ 9 กันยายน 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมผู้ประสานงานพลมารีย์ ที่ห้องประชุมตึกวันทามารีย์ เซนต์หลุยส์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน

ประชุมติดตามงาน
1 การสวดลูกประคำโลก
2.ตารางเวลางานสัมมนาเตรียม 100 ปีพลมารีย์ในประเทศไทย

3.งานพลมารีย์เยาวชน กลุ่มสวดสวยประคำ
4.แนวทางการเฝ้าศีลมหาสนิท
5.แนวทางการพัฒนาสวมาชิกพลมารีย์เริ่มที่ตนเองก่อน

ข่าวต้นฉบับ...