Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

387117455 122126130440030371 1603704339037206656 n

         วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2023 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้จัดการแผนกฯ (จิตตาธิการเปรสิเดียมพลมารีย์เยาวชน) พร้อมทีมงาน ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่เปรสิเดียมพลมารีย์เยาวชน ณ บ้านผู้หว่าน อ. สามพราน จ.นครปฐม จุดประสงค์การจัดงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พลมารีย์เข้าใจและรู้จักหน้าที่ของตนเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันภายในกลุ่มได้ดี เข้าใจความหมาย ความสำคัญของพลมารีย์ อีกทั้งได้มาทำความรู้จักกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน         

         โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมเยียนพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ท่านให้โอวาทกับพลมารีย์เยาวชนว่าเรานั้นเปรียบเสมือนทหารของพระนางมารีย์ ให้เราใช้จิตตารมณ์แห่งการอุทิศตนรับใช้พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ที่ทรงตอบรับ “แผนการแห่งการไถ่กู้” และนำความรัก ข่าวดีของพระเจ้ามาสู่มนุษยชาติ มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 31 คน จาก 5 โรงเรียน