Get Adobe Flash player

0023

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ร่วมส่งสาส์นวันวิสาขบูชา ที่วัดม่วงแค และวัดสวนพลู โดยมีตัวแทนสมาชิกศาสนสัมพันธ์ฯ เขต 1 ร่วมส่งสาส์นในวันนี้ด้วย

 

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี