Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

01

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 เจ้าหน้าที่แผนก 2 คน ร่วมประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริตชน ครั้งที่ 1/2020 ณ ห้องประชุม 4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย สะพานหัวช้าง