Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

011

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดโครงการเข้าเงียบเพื่อฟื้นฟูจิตใจ อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ณ บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2019 มีฆราวาสที่ผ่านการอบรมฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 29 คน เพื่อเป็นการเติมเต็มพลังด้านร่างกายและจิตวิญญาณ สำหรับการทำงานประกาศข่าวดีให้กับพระศาสนจักรต่อไป