0001

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2019 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุรพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก จัดอบรมมอาสาสมัครฯ ประกาศข่าวดีฯ ปี 2019 ครั้งที่ 4/5 ปีที่ 11สำหรับครั้งนี้ อบรมในเรื่องของพระคัมภีร์ กับการประกาศข่าวดี โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ - เอกสารพระศาสนจักร โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย - การฝึกปฏิบัติ ก่อนที่จะลงภาคสนามในครั้งที่ 5/5 โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg

0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg

0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg

0070.jpg 0071.jpg 0072.jpg

0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg

0076.jpg 0077.jpg 0078.jpg

0079.jpg