Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

0001

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2019 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุรพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก จัดอบรมมอาสาสมัครฯ ประกาศข่าวดีฯ ปี 2019 ครั้งที่ 4/5 ปีที่ 11สำหรับครั้งนี้ อบรมในเรื่องของพระคัมภีร์ กับการประกาศข่าวดี โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ - เอกสารพระศาสนจักร โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย - การฝึกปฏิบัติ ก่อนที่จะลงภาคสนามในครั้งที่ 5/5 โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย