Get Adobe Flash player

       ขอเชิญร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2019 (ครั้งที่ 10)
     วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น.

01 Poster Meeting Holychildhood 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

1) กำหนดการ    (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

02 í+ ¦¦í +¬+ ¦+ +¦+++ ++¦  ñ+ ºª ¦¦+í++ºa++  EDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) แบบเสื้องานยุวธรรมทูต

03 ó¦ ¦S½ 8a +T   + + ¦ +¦+++ ++¦ ß+ ñ++++F+F¦ º ¦

3) ใบตอบรับ

04 p¦¦ ¦+ ¦ ¦+ ¬+ ¦+ +¦+++ ++¦ 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อผ่าน application Line

AB2E4DEA 7B72 4695 8BA2 5BF18EBC242C

 

 

 

 

 

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี