Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

393734104 656985099917067 5908245385684815711 n

       วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายฯ ได้จัดงานวันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย ปี 2023 ในหัวข้อ "ใจที่เร่าร้อน เท้าต้องก้าวเดิน" (Hearts on fire, feet on the move, จากสาสน์วันแพร่ธรรมสากล ปี 2023 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน มีพี่่น้องสัตบุรุษของวัดฯ และพี่น้องสัตบุรุษที่มาจากวัดอื่นๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมากประมาณ 300 คน

       ภายในงาน เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย โดยคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย ร่วมกับคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายฯ พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ และพี่น้องสัตบุรุษ โดยท้ายพิธี คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้จัดการแผนกอบรมแผนกอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK) ได้กล่าวรายงานและเชิญคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี มอบวุฒิบัตรให้กับอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดี พร้อมมอบรางวัลประกวดผลงานยุวธรรมทูตฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

394522811 656985726583671 8961033696729483389 n

       นอกจากนี้้ ฝ่ายงานฯ ยังได้จัดห้องกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับหน่วยงานภายในฝ่ายงานฯ ซึ่งได้จัดทั้งหมด 3 ห้อง ให้แก่ผู้มาร่วมงานได้เลือกเข้าร่วมรับฟังตามอัธยาศัยภายหลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยแต่ละห้องที่ได้จัด ได้แก่
ห้องที่ 1 : กระบวนการอัลฟ่า วิทยากรโดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
ห้องที่ 2 : อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK) วิทยากรโดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย
ห้องที่ 3 : ยุวธรรมทูต วิทยากรโดย คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี

       และยังมีแผนกฆราวาส ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมงานในโอกาสวันสำคัญนี้

       ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ที่ได้อนุเคราะห์สถานและอาหารเที่ยงสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ขอบคุณทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้การจัดงานผ่านไปได้ด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามภาพบรรยากาศภายในงานอื่นๆ ได้ที่ Facebook Page บันทึก : ฉลองวัด (คลิ๊กเข้าชมภาพได้ที่ลิงค์นี้ https://bitly.ws/Ygxt)

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Page บันทึก : ฉลองวัด

📌สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ 👇🏻
- พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย ปี 2023 https://www.facebook.com/Mediabkk/videos/719256973350224