Get Adobe Flash player

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต (งานยุวธรรมทูต) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 1/2563วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. จัดโดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

 

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี