Get Adobe Flash player

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดประชุมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีฯ (PMG BKK) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 3บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 ผู้เข้าร่วมจำนวน 28 คน ผู้สังเกตุการณ์ 2 คน และคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ 

ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงานประกาศข่าวดีในเขตวัดของตน เพื่อได้รับการยอมรับและทำงานร่วมกับเจ้าอาวาสวัดและโครงการต่างๆ ของอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีฯ ในปี 2021 ซึ่งจำเป็นต้องให้สมาชิกอาสาสมัครฯ ช่วยกันประสานงาน ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงคริสตชนในเขตของตน ให้เข้าใจถึงการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า

 

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี