Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/2020/pmsjuly
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

0000

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ครั้งที่ 2/2020
เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฏาคม ค.ศ.2020 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณฉมามาศ รอดชมภู เจ้าหน้าที่แผนกประสานสัมพันธ์และหน่วยงานเคลื่อนที่ฯ และคุณรินรดา ศรีนวลจำปา เจ้าหน้าที่แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ พร้อมด้วย พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี และบรรดาคุณพ่อผู้อำนวยการ PMS ของแต่ละสังฆมณฑล ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันถึงสิ่งที่จะทำร่วมกันและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ท่าน

     ในโอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สภาพระสังฆราช ได้กล่าวแสดงความยินดีโอกาสที่สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลไตรรงค์ มุลตรี ให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025
     และได้กล่าวขอบคุณ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ อดีตผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทยและเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตในสภาพระสังฆราช (ปี 2009 - 2020) ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ประสานงาน ดูแลงานแพร่ธรรมในประเทศไทยให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีด้วย
เราได้รับข้อคิดจากสารวันแพร่ธรรมในปีนี้ที่ว่า..
     แม้ปีนี้ที่เต็มไปด้วยการเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่การเดินทางธรรมทูตทั่วทั้งพระศาสนจักรยังคงเดินหน้าต่อไป แม้เราจะพบวิกฤติของไวรัสโควิด-19 ในแสงสว่างแห่งพระวาจาที่พบในเรื่องกระแสเรียกของประกาศกอิสยาห์ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) นี่คือการตอบสนองที่มีความใหม่อยู่เสมอต่อคำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “เราจะส่งใคร” (อสย. 6: 8) การเชื้อเชิญจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าท้าทายทั้งพระศาสนจักรและมนุษยชาติทั้งมวลท่ามกลางวิกฤตปัจจุบันของโลก
     “ในพันธกิจ ‘พระศาสนจักรที่กำลังก้าวออกไป’ ไม่ใช่โครงการ ไม่ใช่ความประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามของอำเภอใจ แต่เป็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงทำให้พระศาสนจักรออกจากตนเอง ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี ท่านมีการขับเคลื่อนเพราะพระจิตทรงผลักดันท่านและโอบอุ้มท่าน
(สารวันแพร่ธรรม2020 พระสันตะปาปาฟรังซิส)

{gallery}net/2020/pmsjuly{/gallery}