Get Adobe Flash player

01

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดการอบรมให้ความรู้คริสตชน ปี 2020 (ครั้ง 1/2) หัวข้อ "MAXIMUM ILLUD"  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน

 

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี