Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เพลง สอนด้วยชีวิต

C   Em        Am          Dm         C
* * มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากบอกเธอ มันล้นเอ่ออยู่ในใจดวงนี้
F    Em            Am              Dm                    G G7
มีผู้หนึ่งรักฉันจนพร้อมยอมพลี สูญสิ้นชีวีเพื่อฉันและเธอเช่นกัน
C       Em        Am            F        G             C
คือพระเยซูผู้ทรงรักฉันมากมายและทรงรักเธอด้วยใจไม่เดียดฉันทา
F      G          Am             Dm   G7         C
ชีวิตพระองค์สอนให้เรารู้ว่า   พูดด้วยวาจาไม่ล้ำค่าเท่าการกระทำ
F          G            Em-Am         G         C
***จงรัก รับใช้และให้อภัย       แบ่งปันน้ำใจให้แก่ทุกคน
F                G          C
ยามใครเดือดร้อนปลอบประโลมให้คลายกังวล
G      G7         C
โดยมีพระองค์เป็นแบบอย่าง  ( *** )