Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เพลง ทหารของพระบิดา

G             Bm                Am            D
1.ยุวธรรมทูตตัวน้อย       โลกยังคอยพลังจากเธอ
Em                    G        Am    D             G
สันติสุขที่มุ่งหวังยังต้องเจอ   อยู่ที่เธอว่าจะสร้างและก่อ
C                         G       Bm                  G
* พวกเราเหล่าทหารของพระบิดาเราจะนำพาความสุขให้ทุกชีวี
Bm                      Am                    D                   G
แบ่งปันความรักพร้อมรับใช้และให้ไมตรี เพื่อโลกมีความสงบสันติธรรม
G               Bm          Am                     D
2.คำสัญญาพวกเราจะยึดถือ สิ่งนั้นคือภาวนาและพลีกรรม
G                  Bm                 Am                 G
มีชีวิตที่เปี่ยมล้นคุณธรรม    เป็นพยานงานแพร่ธรรมในชีวิตจริง
Bm                Am                      D                  G
**อยู่ด้วยรัก พร้อมรับใช้และให้ไมตรี เพื่อโลกมีความสงบสันติธรรม