Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

การรับบริจาคฝาอะลูมิเนียม

ที่                      วันที่/รายละเอียด            หมายเหตุ
1

- วันอังคาร ที่ 11 มี.ค 57

- รับจาก ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์ จำนวน 8 ก.ก.

นำมาส่งวันประชุมครูฯ #1

ณ อาคารแพร่ธรรม

2

- วันเสาร์ ที่ 17 ม.ค 58

- รับจาก ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ จำนวน 6 ก.ก.

 นำมาส่งวันชุมนุมฯ

ณ ร.ร. น.เปโตร สามพราน

3

- ก.พ

- ผู้ร่วมบริจาค จำนวน 3.5 ก.ก.

 
4

- วันอังคาร ที่ 10 มี.ค 58

- รับจาก ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา จำนวน 9 ก.ก.

 นำมาส่งวันประชุมครู #1
5

- วันอังคาร ที่ 10 มี.ค 58

- รับจาก ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา จำนวน 13 ก.ก.

 นำมาส่งวันประชุมครู #1
6

- วันจันทร์ ที่ 4 พ.ค 58

- รับจาก ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จำนวน 10.5 ก.ก.

นำมาส่งที่อาคารแพร่ธรรม
7

- วันพุธ ที่ 19 ส.ค 58

- รับจาก คุณเล็ก จำนวน 5 ก.ก.

นำมาส่งที่อาคารแพร่ธรรม
รวม  55 ก.ก.  

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2020

biblediary2020

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 105 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์