0006

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมคอร์สอัลฟ่า ครั้งที่ 6 หัวข้อ อัลฟ่าสัปดาห์พระจิต ณ อาคารแคทเธอรีน อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

โดยคอร์นี้จัดจำนวน 10 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019 ยังเหลืออีก 4 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอัลฟ่า 2019

0001.jpg 0003.jpg 0004.jpg

0006.jpg 0007.jpg 0008.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0021.jpg 0022.jpg

0023.jpg 0024.jpg 0025.jpg

0027.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0039.jpg 0040.jpg 0041.jpg

0042.jpg 0043.jpg 0044.jpg

0045.jpg 0046.jpg 0047.jpg

0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg

0051.jpg 0052.jpg 0053.jpg

0054.jpg 0055.jpg 0056.jpg

0057.jpg 0058.jpg 0059.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0065.jpg 0067.jpg 0069.jpg

0070.jpg 0071.jpg 0073.jpg

0075.jpg 0076.jpg 0077.jpg

0078.jpg 0079.jpg 0082.jpg

0083.jpg 0084.jpg 0085.jpg

0086.jpg 0087.jpg 0088.jpg

0089.jpg 0090.jpg 0091.jpg

0092.jpg 0093.jpg 0094.jpg

0095.jpg 0096.jpg 0097.jpg

0098.jpg 0099.jpg 0100.jpg

0102.jpg 0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg

0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg

0112.jpg 0114.jpg 0115.jpg