กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ
ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพฯ ครั้งที่ 15

     วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 1 ท่าน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแบ่งปันให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ พระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
     กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นเดือนที่ทำการระลึกถึงและภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษ จึงได้มาแบ่งปันและเสริมความรู้ในเรื่องของวิญญาณในไฟชำระ ซึ่งเป็นวิญญาณที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว และได้รับพระพรและพระหรรษทานจากพระ แต่อาจมีความผิดหรือบาปติดตัวอยู่ จึงต้องมีการชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์เสียก่อน จึงจะเข้าสวรรค์ได้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เตือนใจได้เป็นอย่างดีว่า เราทุกคนต้องหมั่นกระทำแต่ความดี และพยายามไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในบาป เพื่อสักวันหนึ่ง วิญญาณของเราจะได้บริสุทธิ์และเมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว เราจะได้เข้าสู่สวรรค์เป็นอย่างดี

50592_resize.jpg 50594_resize.jpg 50595_resize.jpg

50596_resize.jpg 50597_resize.jpg 50598_resize.jpg

50599_resize.jpg 50600_resize.jpg 50601_resize.jpg

50602_resize.jpg 50603_resize.jpg 50604_resize.jpg