ประชุม PMG BKK เขต 1 ครั้งที่ 6/2016

     สมาชิก PMG BKK เขต 1 เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2016 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 โดยการประชุมครั้งนี้ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เข้าร่วมประชุม พร้อมกับสมาชิกฯ จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารแพร่ธรรม บางรัก เวลา 13.30 -15.00 น. เพื่อวางแนวทางการทำงานของ PMG BKK ในปี 2017 ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเกิดความเข้าใจในการทำงานให้ตรงกัน ทำให้งานที่จะทำนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้น
ข่าวโดย แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต

DSCN8988_resize.JPG DSCN8989_resize.JPG DSCN8990_resize.JPG

DSCN8991_resize.JPG DSCN8992_resize.JPG DSCN8993_resize.JPG

DSCN8994_resize.JPG DSCN8995_resize.JPG DSCN8997_resize.JPG

DSCN8998_resize.JPG DSCN8999_resize.JPG DSCN9000_resize.JPG

DSCN9001_resize.JPG