ประชุมคณะกรรมการ PMG BKK ครั้งที่ 6

     วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมต่อเนื่อง คณะกรรมการ PMG BKK ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2016 ดำเนินการประชุมโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 7 คน ผู้สังเกตการณ์ 2 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารแพร่ธรรม บางรัก เวลา 10.00 – 12.00 น.
     คณะกรรมการฯ ปรึกษาหารือสำหรับแผนการดำเนินงาน ในโครงการของ PMG BKK ในปี 2017 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจในการดำเนินงานที่ตรงกัน และสามารถกลับไปชี้แจงกับสมาชิกในเขตของตน ทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข่าวโดย แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต

DSCN8959_resize.JPG DSCN8960_resize.JPG DSCN8961_resize.JPG

DSCN8962_resize.JPG DSCN8963_resize.JPG DSCN8964_resize.JPG

DSCN8967_resize.JPG DSCN8968_resize.JPG DSCN8969_resize.JPG

DSCN8970_resize.JPG DSCN8971_resize.JPG DSCN8972_resize.JPG

DSCN8973_resize.JPG DSCN8974_resize.JPG DSCN8975_resize.JPG

DSCN8976_resize.JPG DSCN8977_resize.JPG DSCN8978_resize.JPG

DSCN8979_resize.JPG DSCN8980_resize.JPG DSCN8981_resize.JPG

DSCN8982_resize.JPG DSCN8983_resize.JPG DSCN8984_resize.JPG

DSCN8985_resize.JPG DSCN8986_resize.JPG DSCN8987_resize.JPG