Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001550547
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
301
1000
301
21052
31753
1550547

Your IP: 18.213.192.104
2020-11-29 10:55

powerrosary
เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำ และการรำพึงข้อพระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์
เมื่อ ค.ศ. 1978 วารสารไมเคิ้ล ตีพิมพ์การรำพึงสายประคำที่พระนางมารีย์ทรงชี้แนะแก่บาร์บาราชาวโปแลนด์ เธอผู้นี้ได้มอบชีวิตคืนให้พระเจ้าในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1981 เมื่ออายุ 78 ปี บทความนี้ คือสิ่งที่พระนางมารีย์ตรัสแก่สตรีผู้นี้

อยู่ที่ยอมรับ
     สายประคำต้องเป็นความยินดีของจิตใจลูกเป็นแสงสว่างในความคิดของลูก เป็นความปรารถนาแรงกล้าของเจตจำนง และเป็นสายยึดโยงลูกไว้กับเมืองสวรรค์ เป็นแหล่งที่มาของทรัพย์สมบัติอันลึกล้ำสุดพรรณนา ลูกต้องยอมรับและสวดสายประคำ รู้จักใช้เวลา ถ่อมตน มีความศรัทธาและรู้จักควบคุมความคิดมีสมาธิในขณะสวดรำพึง อย่าได้ตระหนี่ถี่เหนียวเวลาที่จะอุทิศให้กับการสวดสายประคำ อย่าปล่อยเวลารอจนชั่วโมงสุดท้ายของวัน โดยคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ว
     สิ่งที่เหลือคือพระหรรษทาน เป็นการกระทำของพระจิตเจ้า ซึ่งทรงช่วยให้เราเข้าใจพระผู้ไถ่ในพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เราได้รับความรักจากพระบิดา ทรงเผาจิตวิญญาณของเราด้วยไฟแห่งความรักร้อนรน ผ่านทางลมปราณอันศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ดังนั้น ดวงวิญญาณของเราจึงตระหนักถึงพระวาจาของพระบุตรที่ว่า "พระอาณาจักรพระเจ้าอยู่กับลูกแล้ว เป็นอาณาจักรแห่ความจริง สากล และคงนิจนิรันดร์ ศักดิ์สิทธิ์และกอปรด้วยพระหรรษทานเป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก และ
สันติสุข" (บทนำในโอกาสสมโภชพระคริสตกษัตริย์)

สายประคำเป็นสมบัติของลูก
     สายประคำเป็นสมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นแห่งพระหรรษทานของพระเจ้าหนึ่งเดียว สามพระบุคคลแต่เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากสายประคำ บุคคลนั้น ต้องมีความเชื่อ ซึ่งความเชื่อนี้จะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีในการที่จะได้รับเข้ามาในชีวิต
     สายประคำเป็นของลูก และจะเป็นของลูกตลอดนิรันดร ลูกได้รับมาในทุกช่วงเวลาของชีวิต และในทุกความต้องการที่จำเป็น อยู่ที่ลูกจะใช้ประโยชน์จากสายประคำและผ่านทางสายประคำอย่างไร สิ่งนี้ต้องการความเชื่อ ความวางใจ และความพากเพียร สายประคำเป็นของทุกคนที่ยอมอ่อนน้อมต่อดวงหทัยของเรา คือพระหฤทัยของพระบุตรและตัวเราเองสายประคำผูกมัดทุกคนให้เข้ามาสู่พระหรรษทานในการเป็นกองกำลังที่ได้รับชัยชนะ สำหรับผู้ที่เคารพรักเรา เมื่อยังอยู่บนโลก และยึดโยงไปถึงผู้ที่ได้รับความชื่นชมยินดีแห่งชัยชนะในอาณาจักรสวรรค์ด้วย

ได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระบุตร
     สายประคำเป็นของขวัญที่ไถ่มาด้วยพระโลหิตของพระบุตร ถ้าสิ่งที่กล่าวนี้เป็นสิ่งเที่ยงแท้ และสมบูรณ์ครบครันการต่อต้านที่จะรับรู้หรือยอมรับนั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องแปลกใจเลย เพราะคือ ปีศาจ และเนื้อหนังที่ต่อสู้อยู่ องค์พระเยซูต้องการให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เราอยากให้ดวงพระหฤทัยแห่งชัยชนะของพระบุตรครอบครองดวงใจของลูก
ทุกๆ คน เราทั้งสองอยากให้ลูกมีความสุข เพื่อพระสิริโรจนาของพระบิดาเจ้า
     ชัยชนะแต่ละครั้งเหนือปีศาจนำมาซึ่งการใกล้เข้ามายิ่งขึ้นของอาณาจักร เงื่อนไขของชัยชนะเหล่านี้คือการสวดสายประคำอย่างซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไปเราจะอยู่ที่นั่นกับลูกทุกคนเสมอ ลูกจะพบเราอย่างแน่นอนในการสวดสายประคำ

เราเป็นหนทางที่สั้นที่สุด
     ถ้อยคำทุกคำของเราล้วนเที่ยงตรงและเป็นจริง พระบุตรกล่าวว่า "เราเป็นความจริง" ใครที่ชอบสายประคำก็ชอบความจริง สิ่งนี้จะอยู่ในความคิดจิตใจและในคำพูดของเขา ในความรู้และในการตัดสินสิ่งต่างๆ ของเขา สายประคำนี้นำไปถึงความจริงได้ และเพื่อให้ถ้อยคำนี้สำเร็จไปคือ "ผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอน จะไม่กระทำบาป" และอีกถ้อยคำหนึ่งว่า "เราคือหนทางที่สั้นที่สุดสู่ความจริง สูองค์พระบุตร และพระเจ้า" นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงประกาศเรื่องสายประคำ
     โลกเรานี้ท่วมทันไปด้วยบาป และความชั่วร้ายสายประคำประกาศยืนยันความจริงและต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ ในระหว่างสวดสายประคำ ความจริงเข้าไปซึมซับจิตวิญญาณ ถ้อยคำของสายประคำปฏิบัติการต่อจิตและใจของลูก ดวงจิตเพ่งรำพึงและหัวใจถูกเผาให้ร้อนรนด้วยเพลิงรัก
     ทุกข้อรำพึงมีพลัง และจุดหมายของตัวเองแต่ทั้งสิบห้าข้อพระธรรมล้ำลึกรวมกันแล้ว เหมือนกองทัพที่เรียงรายเป็นขบวนรบภายใต้การบัญชาการของเรา คนที่สวดสายประคำต้องรู้และจำได้ว่าเขาสามารถทำได้มากกว่า ใครที่ได้หาเราจนพบก็จะรับชีวิตและความรอดด้วย เขาต้องจำได้ว่าเราอยู่ในสายประคำนี้แหละ เป็นที่ๆ ลูกจะพบเรา เป็นสิ่งที่จะต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้ลูกสวดสายประคำด้วยความร้อนรนยิ่งๆ ขึ้น ลูกๆ ควรจะได้สวดสายประคำให้ดียิ่งขึ้นและมากขึ้น เพื่อสายธารแห่งพระหรรษทานจากดวงหทัยอันนิรมลของเรา จะได้หลั่งไหลสู่มวลมนุษย์ได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น

อาวุธในการต่อสู้
     เราอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ประกาศถึงตัวเราด้วยจิตและความจริง จงแสวงหาเราบนหนทางของพระผู้ไถ่ในการสวดสายประคำ ผู้ที่พบเราก็จะพบชีวิตและได้รับความรอดจากพระเจ้า การสวดสายประคำคือการแสวงหาเราและพระบุตรของเรา เป็นแรงบันดาลใจสู่จุดหมายสูงสุด ความรอดของวิญญาณผ่านการทำชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์โดยการสวดสายประคำ สายประคำเป็นอาวุธต่อสู้ในสนามรบและเป็นเครื่องปลอบประโลมใจในยามพักผ่อน เป็นเงื่อนไขสำหรับชัยชนะเป็นบ่อเกิดแห่งพระหรรษทานที่ไม่รู้จักเหือดแห้งเลยเป็นเจตจำนงและความปรารถนาของเรา
สายประคำเป็นของขวัญของเรา ของขวัญของผู้เป็นแม่ที่ให้กับลูกผู้สงสาร เป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ในการป้องกันผู้รับเลือกสรร เป็นความยินดีของหมู่นิกรเทวดาและความปลาบปลื้มของบรรดานักบุญ ความน่าเกรงขามและสะพรึงกลัวของผีปีศาจต้องแพ้พ่ายต่อสิ่งนี้ เป็นการติดต่อที่เรียบง่ายและสั้นที่สุดระหว่างแผ่นดินและสวรรค์ เป็นสมบัติ
ของผู้ยากจนและกำลังของผู้หาญกล้า และสุดท้าย คือความยินดีของหน้าที่ๆ ทำให้สำเร็จด้วยความรักเป็นความหวังในการรับรางวัลตอบแทนที่จะได้ทั้งในโลกชั่วคราวนี้และสวรรค์นิรันดร

ของขวัญแห่งพระเมตตา
     ดวงหทัยนิรมลของเรายอมรับและรอคอยทุกคน การให้ความเคารพต่อสายประคำเป็นเครื่องหมายแรกที่ลูกมอบให้แก่เรา และความเคารพนี้กลายเป็นความเชื่อในการสวดสายประคำ และเชื่อในพลังอำนาจของสายประคำ จากนั้นก็เป็นความรักที่มีต่อสายประคำ เป็นของขวัญที่ลูกมอบแต่ดวงหทัยของเรา เราได้รับการถวายเกียรติ ด้วยความเชื่อ ความหวัง
และความรักในใจของลูก แต่ละครั้งที่เราลงมายังโลกด้วยความรักและความสสาร ด้วยความเห็นใจที่มีต่อลูก เราได้เตือนลูกเกี่ยวกับการสวดสายประคำสิ่งนี้แหละเป็นของขวัญแห่งเมตตารักของเรา

แหล่งที่มา : นิตยสารราย 2 เดือน ฉบับที่ 233 ปีที่ 39 กันยายน - ตุลาคม 2020/2563 หน้า 3-5

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2020

biblediary2020

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์