Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

บทเทศน์เดือนตุลาคม2019

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001323170
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
746
1285
5000
2031
30543
1323170

Your IP: 3.223.3.101
2020-04-02 19:49

joseph

พบกับนักบุญยอแซฟ
ชายผู้เป็นบิดาของพระเยซูเจ้าบนโลกมนุษย์
นักบุญโยแซฟ ผู้เชื่อฟังพระเจ้าแม้ต้องเผชิญความอัปยศ

     พระเจ้าทรงเลือก "โยเซฟ" เป็นบิดาของพระเยซุเจ้าบนโลก พระคัมภีร์ตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบอกเราว่า "โยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม" สิ่งที่โยเซฟหมายจะทำนั้นแสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยน เพราะเมื่อพระนางมารีย์ได้บอกโยเซฟว่าตั้งครรภ์ โยเซฟมีสิทธิ์ที่จะอับอายเพราะบุตรในครรภ์ไม่ใช่บุตรของท่าน และการตั้งครรภ์นี้ สร้างความอดสูแก่ท่านในสังคม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ท่านสามารถถอนหมั้นได้ และยังอาจทำให้พระนางมารีย์ถูกลงโทษ จากกฏหมายของชาวยิวโดยการขว้างหินจนถึงแก่กรรม
     แม้ว่าสิ่งที่โยเซฟกำลังคิดอยู่คือการถอนหมั้น แต่สิ่งที่ท่านกระทำต่อพระนางมารีย์ถือเป็นสิ่งที่มีความเมตตาอย่างน่าเหลือเชื่อ ท่านไม่ต้องการให้พระนางมารีย์ได้รับความอับอาย ท่านจึงตัดสินใจจะถอนหมั้นอย่างเงียบๆ แต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาหาโยเซฟเพื่อยืนยันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นพระประสงค์ของพระองค์ และทรงให้ความมั่นใจแก่โยเซฟว่า การแต่งงานนี้เป็นไปตามน้ำพระทัย


     ในพระคัมภีร์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนัก เกี่ยวกับบทบาทของท่านในฐานะของพระเยซูเจ้า แต่เราทราบจากคำบอกเล่าของมัทธิวบทที่ 1 ว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ กล่าวคือ เมื่อพระเยซูเจ้ามีพระชนมมายุ 12 พรรษา โยเซฟได้ส่งต่ออาชีพช่างไม้ให้กับพระเยซูเจ้า ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิว ลูกชายต้องรับอาชีพต่อจากพ่อ นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้ดูแลฝ่ายจิตด้วย
     พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ทันทีในโลก แต่พระองค์เริ่มเมื่อมีพระชนมายุ 30 พรรษา ซึ่งก่อนเริ่มพันธกิจ พระเยซูเจ้าได้ทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองและพระมารดาด้วยการเป็นช่างไม้ต่อจากโยเซฟ ซึ่งมีคุณค่ามากต่อการดำเนินชีวิตในโลกที่ยากลำบาก เป็นสิ่งที่โยเซฟมอบไว้ให้นอกจากความรัก และการแนะนำที่พระเยซูเจ้าได้รับอยู่แล้วในฐานะบุตร

 5.2

การบรรลุเป้าหมายของนักบุญโยเซฟ
     นักบุญโยเซฟเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า ให้เลี้ยงดูพระบุตรในฐานะบิดาบนโลกมนุษย์ ท่านคือบุคคลผู้มีฝีมือในอาชีพช่างไม้ เป็นผู้ชอบธรรมจนถึงที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้า ท่ามกลางความอดสูในสังคมโลก แต่ถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยในสวรรค์

 5.5

เราเรียนรู้สิ่งใดจากนักบุญโยเซฟ
     จากคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว และนักบุญลูกา (มธ 1:19-20 และ ลก 2:39-40)
นอกเหนือจากอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่ให้แก่พระเยซูตึ้งแต่มีพระประสูติกาล นักบุญโยเซฟยังเป็นผู้ให้การศึกษาและยังส่งพระเยซูไปยังโรงเรียนศาลาธรรมของเมืองนาซาเร็ธด้วย ที่นั่นพระเยซูเจ้าได้ทรงอ่าน และทรงศึกษาพระคัมภีร์เป็นการเตรียมตัวพระองค์ในการทำพันธกิจบนโลกมนุษย์
นักบุญโยเซฟเป็นผู้มีร่างกายที่แข็งแรง ท่านสามารถเดินทางในความยากลำบากจากปาเลสไตน์ไปยังอียิปต์เพื่อนำพระกุมารเยซูเจ้าให้พ้นภัยจากการตามล่าของทหารตามคำสั่งของกษัตริย์เฮโรด และนอกจากนั้น ท่านก็ยังประกอบอาชีพเป็นช่างไม้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวด้วย
     โดยปราศจากคำถาม นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรมได้ไว้วางใจในพระเจ้าอย่างที่สุด สำหรับเรื่องยากลำบากที่ท่านประสบในทางกลับกันพระเจ้าก็ทรงพอพระทัย และวางใจให้ท่านดูแลพระบัตรของพระองค์ในฐานะบิดา ท่านไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด แต่ท่านก็ใช้ศรัทธาทั้งหมดวางใจในพระเจ้า โดยท่านรู้เสมอว่าพระเจ้าจะนำทางท่านอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ
โปรดช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราเทอญ

ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่ นิตยสารราย 2 เดือน ฉบับที่ 230 ปีที่ 39 มีนาคม - เมษายน 2020/2563 หน้า 9 - 11

 

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์