0009

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมคอร์สอัลฟ่า ครั้งที่ 7 หัวข้อ พระเจ้าทรงนำเราอย่างไร ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

โดยคอร์นี้จัดจำนวน 10 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอัลฟ่า 2019

0001.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0013.jpg 0033.jpg 0048.jpg

0051.jpg