Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001382267
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
615
1586
615
30408
30720
1382267

Your IP: 34.231.21.83
2020-05-31 22:36

9 พฤศจิกายน
วันคล้ายวันอภิเษกพระวิหาร นักบุญยอห์น แห่ง ลาเตรัน

Latetan911

 

 

 

 

ปราสาทลาเตรัน อันเป็นสมบัติของครอบครัวของจักรพรรดิ ได้กลายเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปาในศตวรรษที่ 4 และวิหารซึ่งอยู่ถัดไปก็ได้ยกถวายให้แด่พระผู้ไถ่ จึงได้กลายเป็นอาสนวิหารแห่งแรกของโลก ที่พระวิหารแห่งนี้ส่วนใหญ่จะกระทำพิธีโปรดศีลล้างบาปในค่ำคืนวันปัสกา ต่อมาได้ถวายพระวิหารแห่งนี้แด่นักบุญยอห์น แบปติสต์ และนักบุญยอห์น อัครธรรมทูต พระวิหารแห่งนี้ได้รับการถือว่าเป็นพระวิหารแม่ของกรุงโรม ทั้งได้มีโอกาสต้อนรับการประชุมสภาสังคายนาครั้งสำคัญๆ 5 ครั้งด้วยกัน 

โดยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรที่กรุงโรม ศาสนจักรทุกๆแห่งในโลกในทุกวันนี้น้อมรับว่า พระศาสนจักรที่กรุงโรม “ทรงเป็นประธานแห่งความรักเมตตา” ดังที่นักบุญอิกญาซีโอ แห่งอันทิโอค มรณสักขีได้กล่าวถึง เช่นเดียวกัน เมื่อเราทำการฉลองอาสนวิหารของศาสนจักรท้องถิ่น วัดทุกๆวัดในศาสนจักรท้องถิ่นนั้นๆ หรือในสังฆมณฑลนั้นๆ ก็เชื่อมสัมพันธ์และขึ้นกับอาสนวิหาร วัดทุกวัดที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า และมีความประสงค์ที่จะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ใน “ธรรมล้ำลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้น” หรือในสิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำในบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ ในพระนางพรหมจารีมารีอา ในบรรดานักบุญของพระองค์

บางทีเราอาจจะเคยเห็นอักษรย่อ D.O.M. จารึกอยู่หน้าวัด หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ “Deo Optimo Maximo” ซึ่งแปลว่า “แด่พระเป็นเจ้าผู้สรรพคุณงามความดีพร้อมและผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด” แต่การฉลองในวันนี้เป็นการฉลองพระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ได้ทรงรับเอาสภาพมนุษย์และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา (เทียบ ยน 1:14) พระคริสตเจ้าผู้ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพได้สถิตอยู่ในพระศาสนจักรของพระองค์

พระองค์ทรงเป็นหัวหน้า (ศีรษะ) ของพระศาสนจักร วัดทุกๆแห่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของพระคริสตเจ้า เป็นพระองค์เองที่ทรงเป็นประธานในการประชุมสวดและเป็นพระองค์เองที่ทรงอยู่กับเราตลอดไป (SC7)

อย่าลืมว่าวัดของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เก่าหรือใหม่ เรือนไม้หรือว่าเป็นตึกสวย หรือพอ ดูได้ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ตัวเราซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นวัด เป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพ โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศิลาหัวมุม (เทียบ 1 ปต 2:4-9) และอย่าลืมว่าวัดเป็นสถานพิเศษสำหรับการชุมนุมเพื่อสวดภาวนา

ดังนั้นขอให้เราคริสชนทำให้วัดของเราศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเราแต่ละคนอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสำหรับการประกอบพิธีกรรมและศาสนกิจต่างๆ

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2020

biblediary2020

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์