Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

บทเทศน์เดือนตุลาคม2019

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001281981
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
517
844
2242
18230
56419
1281981

Your IP: 3.233.215.231
2020-02-18 11:20

16 สิงหาคม นักบุญ สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี (969 – 1038)

     การเผยแพร่พระวรสารในประเทศฮังการี ได้เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 โดยเฉพาะศาสนจักรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล ทว่าต่อมาในศตวรรษที่ 11 การประกาศพระวรสารที่ว่านี้ถูกท้าทายอย่างมาก เพราะพระศาสนจักรตะวันออกได้สูญเสียตำแหน่ง และการเคารพนับหน้าถือตาในพระศาสนจักรทั่วๆไป บังเอิญโชคดีที่ดยุ๊คสเทเฟนได้แลเห็นภัยอันนี้ จึงได้ตัดสินใจตรับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติต่างๆของทางตะวันตก

     นักบุญสเทเฟน เกิดที่พันโนเทีย หลังจากรับศีลล้างบาปแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงหันไปหาพระศาสนจักรที่กรุงโรม และได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ในคืนวันพระคริสตสมภพปี 1000 จากพระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ที่ 2
     พระองค์ได้รับความช่วยเหลือในด้านการแพร่ธรรมจากเยราร์โดซา เกรโด ชาวเวนิสซึ่งได้ช่วยเหลืออบรมเจ้าชายเอเมริโกให้พระองค์ด้วย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังฆราชและมรณสักขี
      นักบุญ สเทเฟน ได้ถวายอาณาจักรของพระองค์แด่พระนางมารีอา พระองค์ได้ให้ความยุติธรรมแก่บรรดาคนยากจนและได้ทำการสอนคำสอนแก่พวกเขาเป็นการส่วนพระองค์ด้วย ทั้งได้สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรต่างๆ และการจัดระเบียบในสังฆมณฑลต่างๆ ตามประเพณีของพระศาสนจักรที่กรุงโรมโดยมีบรรดาฤาษีเบเนดิกตินที่คลูนีคอยช่วยเหลือ และอารามฤาษีนักบุญมาร์ตินแห่งปันนอสฮัลมา ได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
     นักบุญ สเทเฟน ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ เมื่อปี 1083 จากพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 พร้อมกับเจ้าชายนักบุญ เอเมริโก ซึ่งจบชีวิตลงตั้งแต่ยังเยาว์และเป็นแบบอย่างของความไร้เดียงสา
     นักบุญ สเทเฟน และนักบุญ เอเมริโก ต่างก็เป็นฆราวาสธรรมดา แต่ได้เป็นแบบอย่างสำหรับเราทุกคนในการทำงานช่วยพระศาสนจักรโดยแสดงให้เราเห็นว่า ท่านทั้งสองก็มีส่วนในการแพร่ธรรมพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆของพระศาสนจักรเหมือนกัน
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราไตร่ตรองว่าเราควรจะต้องมีส่วนในการขยายพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
2. ในพิธีบูชามิสซาให้เราได้แลเห็นถึงความจำเป็นของพระศาสนจักรในทุกวันนี้
3. ข้าแต่พระสวามีเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดส่องสว่างและนำบรรดาผู้ปกครองประเทศทั้งหลายให้ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 322-323)

 

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์