ปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต พระสังฆราชแห่ง เบริธ / ประมุขมิสซังโคชินไชน่า

     มารู้จักรากฐานของพระศาสนจักรไทย ด้วยแบบอย่างชีวิตของมิชชันนารีสมัยก่อน เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่...350 ปีมิสซังสยาม ขอให้พวกเราทุกคนพร้อมใจร่วมก้าวเดินด้วยศรัทธามุ่งมั่นตลอดปีเตรียมนี้ ฟื้นฟูความเป็น "ศิษย์พระคริสต์" ทั้งนี้เพื่อเราจะได้พร้อมเป็น "ศิษย์ธรรมทูต" ก้าวออกสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยประจักษ์ชีวิตอารยธรรมความรัก ท่ามกลางสังคมไทยอย่างมีชีวิตชีวา ...

 

ปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต
พระสังฆราชแห่ง เบริธ / ประมุขมิสซังโคชินไชน่า

ที่มา : http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-22-02-42-26/biography/2015-09-22-08-08-12/457-de-la-motte