Get Adobe Flash player

ภาพปริศนา 3 มิติ

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

สถิติการเยี่ยมชม

000933384
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1145
977
1145
15163
32142
933384

Your IP: 54.91.71.108
2019-06-16 22:34

อบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน ครั้งที่ 1/2018

     ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors)ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ครั้งที่ 1/2018 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
     ในการอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 35 ท่าน

ภายในงาน
ช่วงเช้า มีวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
และเริ่มบรรยายในหัวข้อที่ 1 "การเตรียมตัวเป็นพี่เลี้ยง(Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน"
และหัวข้อที่ 2  "การมีส่วนร่วมในกระบวนการสอนคำสอนผู้ใหญ่" และแบ่งกลุ่มสาธิตการใช้หนังสือ "ก้าวไปด้วยกัน" ฝึกการเป็นผู้นำกลุ่มในการเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมเป็นคริสตชน
ช่วงบ่าย รับฟังบรรยายต่อในหัวข้อที่ 3 "การจัดเตรียมพิธีกรรมในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน พร้อมฝึกการจัดพิธี
1.พิธีต้อนรับผู้สมัครเรตียมเป็นคริสตชน
2.พิธีเลือกสรรผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน
3.พิธีพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่1,2 และ3
โดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาลวัด และผู้ที่รับผิดชอบสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่สนับสนุนบรรดาพี่เลี้ยงและครูคำสอน มาเข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ด้วย

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 313 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์