บูธสัญจร นำพระวาจาสู่ปวงชน

     วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดบู๊ธสัญจร นำพระวาจาสู่ปวงชน ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เนื่องในโอกาสฉลองวัด ตัวแทนองค์กรไร่วมกันนำสวดลูกประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ มีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตาธิการพลมารีย์ นำบทรำพึงลูกประคำ

     ด้านนอกวัดมีกิจกรรมการสอนทำลูกประคำ คุยกันเรื่องการสวดภาวนา มีคนสนใจมาก บอกอย่างน้อยมีโอกาสร้อยลูกประคำด้วยตนเองไว้สวดภาวนา เกิดความภูมิใจและกระตุ้นตนเองให้รักการสวดลูกประคำมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้นำหนังสือ รักครอบครัว ภาวนา อ่านพระวาจาเพ่อไปภาวนาในครอบครัวพร้อมกัน ในโอกาสนี้ จิตตาภิบาล โรงเรียนแม่พระฟาติมา และคุณครูคาทอลิกสนใจขอพระวาจาที่เหลือนำไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน และนำพระวาจาไปอ่านให้นักเรียนที่สอนฟังด้วย ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ที่อนุญาตให้ทางแผนก ฯ ไปจัดกิจกรรมทุกปี และได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างดีของคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เจ้าอาวาส cr : บันทึกฉลองวัด และแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

ภาพเพิ่มเติม...http://www.layapostlebkk.com/laynews/news052/news052.html