ขอเชิญสมาชิก PMG BKK เข้าร่วมประชุม เพื่องานประกาศข่าวดี
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018
ณ บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
แจ้งชื่อได้ที่ รินรดา (ลิลลี่) 081-899-8505
ได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ