คำถามแห่งชีวิต

คุณเคย นิ่งเงียบไหม ทั้งๆที่คุณต้องการจะตอบโต้ เมื่อคุณถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรม?
คุณเคย ให้อภัยไหม โดยคุณไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลย (ไม่ได้รับแม้กระทั่งคำขอบคุณ) และบ่อยครั้ง อีกฝ่ายถือ การได้รับการอภัยจากเราเป็นของธรรมดาไปเสียแล้ว
คุณเคย นบนอบยอมตามไหม ทั้งๆที่คุณไม่จำเป็นต้องนบนอบ แต่ยอมนบนอบเพื่อป้องกันความไม่ราบรื่น เพราะ ความรู้สึกบางอย่างที่เร้นลับ ที่นิ่งเงียบ ที่หยั่งไม่ถึงในใจ

คุณเคย เสียสละโดยไม่ได้รับคำขอบคุณ ไม่ได้รับการยอมรับ หรือแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้รับความพึงพอใจกับ ตนเองเลย
คุณเคย อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไหม และในสภาพเช่นนั้น ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจากเสียงมโนธรรมของตน จากตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของตนตามลำพังโดดเดี่ยว โดยสำนึกเสมอว่า ความรับผิดชอบจากการ ตัดสินใจนี้เป็นของตนเองคนเดียวโดยสิ้นเชิงตลอดไปเสมอ
คุณเคย พยายามที่จะรักไหม ทั้งๆที่ไมมีความรู้สึก ความกระตือรือร้นสนับสนุนให้รักเลย ในสภาพที่ตนเองไม่ สามารถแยกแยะความต้องการ (needs) กับความรัก (love) ออกจากกัน
คุณเคย ต้องพยายามมุมานะบากบั่นทำหน้าที่โดยไม่รู้สึกขมขื่น ทั้งๆที่หน้าที่เหล่านั้นไม่น่าสนใจ อยู่ในสภาพเหือด แห้ง ไม่มีชีวิต รู้สึกว่ามันกำลังฆ่าคุณ ทำให้ดูเหมือนว่าตนเองยังงี่เง่าเบาปัญญา หลงทำหน้าที่นั้น ทำให้ช่วย ตนเองไม่ได้ และอิจฉาคนอื่นๆที่ทำหน้าที่ของเขาอย่างมีความสุข อย่างสนุกสนาน
คุณเคย ทำความดีแก่คนอื่นไหม โดยไม่มีเสียงสะท้อนตอบจากเขาถึงความรู้คุณ หรือความเข้าใจดีกลับมา และแถม ตนเองก็ไม่ได้รับรางวัลด้วยความรู้สึกที่ดี พึงพอใจกับความไม่เห็นแก่ตัวของตนเองเลย
ถ้าคุณ มีความรู้สึกเหล่านี้ (หรือเคยมีประสบการณ์กับความรู้สึกเหล่านี้) ในใจแล้ว ก็ขอให้รับทราบว่า คุณกำลังมี ประสบการณ์กับพระเจ้า (Experiencing God) และให้ตระหนักว่า ภายใต้หนทางชีวิตที่คุณกำลังเดินอยู่นั้น มีรากฐานที่นั่นคงรองรับอยู่
FR.Karl Rahner SJ จาก บทแบ่งปันประจำสัปดาห์
ของ Fr. Ronald Rolheiser OMI ; 26 กันยายน 2005
(ที่มา : ราฟาแอล , 2016 ชีวิตนี้ห้ามสอบตก, กรุงเทพฯ หน้า 438-439)