กิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์
ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

     วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2016 ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 330 คน

       กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 ข้อความเชื่อของศาสนา
- ฐานที่ 2 ข้อกำหนดกับวิถีชีวิตในศาสนาภาคปฎิบัติของศาสนา
- ฐานที่ 3 พิธีกรรมศาสนากับวิถีชีวิต
- ฐานที่ 4 มารยาท ข้อปฎิบัติในการทำศาสนสัมพันธ์

ประมวลภาพ

DSCN8765_resize.JPG DSCN8766_resize.JPG DSCN8767_resize.JPG

DSCN8770_resize.JPG DSCN8771_resize.JPG DSCN8773_resize.JPG

DSCN8775_resize.JPG DSCN8776_resize.JPG DSCN8777_resize.JPG

DSCN8778_resize.JPG DSCN8780_resize.JPG DSCN8781_resize.JPG

DSCN8782_resize.JPG DSCN8784_resize.JPG DSCN8785_resize.JPG

DSCN8786_resize.JPG DSCN8789_resize.JPG DSCN8790_resize.JPG

DSCN8793_resize.JPG DSCN8794_resize.JPG DSCN8795_resize.JPG

DSCN8797_resize.JPG DSCN8798_resize.JPG DSCN8799_resize.JPG

DSCN8800_resize.JPG DSCN8801_resize.JPG DSCN8803_resize.JPG

DSCN8805_resize.JPG DSCN8808_resize.JPG DSCN8810_resize.JPG

DSCN8813_resize.JPG DSCN8814_resize.JPG DSCN8815_resize.JPG

DSCN8817_resize.JPG DSCN8818_resize.JPG DSCN8819_resize.JPG

DSCN8824_resize.JPG DSCN8825_resize.JPG DSCN8826_resize.JPG

DSCN8828_resize.JPG DSCN8829_resize.JPG DSCN8830_resize.JPG

DSCN8833_resize.JPG DSCN8834_resize.JPG DSCN8836_resize.JPG

DSCN8837_resize.JPG DSCN8838_resize.JPG DSCN8839_resize.JPG

DSCN8840_resize.JPG DSCN8841_resize.JPG DSCN8844_resize.JPG

DSCN8846_resize.JPG DSCN8847_resize.JPG DSCN8848_resize.JPG

DSCN8849_resize.JPG DSCN8850_resize.JPG DSCN8851_resize.JPG

DSCN8852_resize.JPG DSCN8854_resize.JPG DSCN8855_resize.JPG

DSCN8856_resize.JPG DSCN8859_resize.JPG DSCN8860_resize.JPG

DSCN8862_resize.JPG DSCN8863_resize.JPG DSCN8864_resize.JPG

DSCN8865_resize.JPG DSCN8866_resize.JPG DSCN8867_resize.JPG

DSCN8875_resize.JPG DSCN8878_resize.JPG DSCN8879_resize.JPG

DSCN8883_resize.JPG DSCN8888_resize.JPG DSCN8890_resize.JPG

DSCN8892_resize.JPG DSCN8893_resize.JPG DSCN8894_resize.JPG

DSCN8896_resize.JPG DSCN8897_resize.JPG DSCN8899_resize.JPG

DSCN8900_resize.JPG DSCN8902_resize.JPG DSCN8904_resize.JPG

DSCN8906_resize.JPG DSCN8908_resize.JPG DSCN8909_resize.JPG

DSCN8912_resize.JPG DSCN8913_resize.JPG DSCN8914_resize.JPG

DSCN8915_resize.JPG DSCN8916_resize.JPG DSCN8917_resize.JPG

DSCN8919_resize.JPG DSCN8920_resize.JPG DSCN8922_resize.JPG

DSCN8925_resize.JPG DSCN8926_resize.JPG DSCN8927_resize.JPG

DSCN8928_resize.JPG DSCN8930_resize.JPG DSCN8931_resize.JPG

DSCN8934_resize.JPG DSCN8936_resize.JPG DSCN8945_resize.JPG

DSCN8946_resize.JPG DSCN8947_resize.JPG DSCN8955_resize.JPG

DSCN8956_resize.JPG DSCN8957_resize.JPG IMG_7627_resize.JPG

IMG_7629_resize.JPG IMG_7630_resize.JPG IMG_7631_resize.JPG

IMG_7632_resize.JPG IMG_7633_resize.JPG IMG_7634_resize.JPG

IMG_7637_resize.JPG IMG_7638_resize.JPG IMG_7639_resize.JPG

IMG_7641_resize.JPG IMG_7642_resize.JPG IMG_7643_resize.JPG

IMG_7645_resize.JPG IMG_7646_resize.JPG IMG_7647_resize.JPG

IMG_7649_resize.JPG IMG_7650_resize.JPG IMG_7651_resize.JPG

IMG_7654_resize.JPG IMG_7655_resize.JPG IMG_7659_resize.JPG

IMG_7660_resize.JPG IMG_7661_resize.JPG IMG_7664_resize.JPG

IMG_7666_resize.JPG IMG_7667_resize.JPG IMG_7668_resize.JPG

IMG_7669_resize.JPG IMG_7670_resize.JPG IMG_7672_resize.JPG

IMG_7674_resize.JPG IMG_7675_resize.JPG IMG_7676_resize.JPG

IMG_7678_resize.JPG IMG_7679_resize.JPG IMG_7681_resize.JPG

IMG_7686_resize.JPG IMG_7688_resize.JPG IMG_7690_resize.JPG

IMG_7692_resize.JPG IMG_7693_resize.JPG IMG_7696_resize.JPG

IMG_7697_resize.JPG IMG_7698_resize.JPG IMG_7700_resize.JPG

IMG_7701_resize.JPG IMG_7703_resize.JPG IMG_7706_resize.JPG

IMG_7707_resize.JPG IMG_7710_resize.JPG IMG_7711_resize.JPG

IMG_7712_resize.JPG IMG_7714_resize.JPG IMG_7716_resize.JPG

IMG_7718_resize.JPG IMG_7720_resize.JPG IMG_7721_resize.JPG

IMG_7724_resize.JPG IMG_7725_resize.JPG IMG_7727_resize.JPG

IMG_7730_resize.JPG IMG_7732_resize.JPG IMG_7734_resize.JPG

IMG_7737_resize.JPG IMG_7738_resize.JPG IMG_7740_resize.JPG

IMG_7743_resize.JPG IMG_7744_resize.JPG IMG_7746_resize.JPG

IMG_7748_resize.JPG IMG_7750_resize.JPG IMG_7752_resize.JPG

IMG_7754_resize.JPG IMG_7755_resize.JPG IMG_7757_resize.JPG

IMG_7758_resize.JPG IMG_7760_resize.JPG IMG_7761_resize.JPG

IMG_7762_resize.JPG IMG_7763_resize.JPG IMG_7766_resize.JPG

IMG_7770_resize.JPG IMG_7771_resize.JPG IMG_7772_resize.JPG

IMG_7775_resize.JPG IMG_7777_resize.JPG IMG_7778_resize.JPG

IMG_7781_resize.JPG IMG_7783_resize.JPG IMG_7784_resize.JPG

IMG_7785_resize.JPG IMG_7786_resize.JPG IMG_7787_resize.JPG

IMG_7792_resize.JPG IMG_7793_resize.JPG IMG_7794_resize.JPG

IMG_7795_resize.JPG IMG_7796_resize.JPG IMG_7798_resize.JPG

IMG_7802_resize.JPG IMG_7805_resize.JPG IMG_7810_resize.JPG

IMG_7812_resize.JPG IMG_7814_resize.JPG IMG_7819_resize.JPG

IMG_7820_resize.JPG IMG_7821_resize.JPG IMG_7827_resize.JPG

IMG_7828_resize.JPG IMG_7829_resize.JPG IMG_7831_resize.JPG

IMG_7832_resize.JPG IMG_7835_resize.JPG IMG_7836_resize.JPG

IMG_7837_resize.JPG IMG_7839_resize.JPG IMG_7842_resize.JPG

IMG_7845_resize.JPG IMG_7846_resize.JPG IMG_7847_resize.JPG

IMG_7849_resize.JPG IMG_7851_resize.JPG IMG_7853_resize.JPG

IMG_7854_resize.JPG IMG_7855_resize.JPG IMG_7857_resize.JPG

IMG_7858_resize.JPG IMG_7861_resize.JPG IMG_7863_resize.JPG

IMG_7864_resize.JPG IMG_7867_resize.JPG IMG_7868_resize.JPG

IMG_7870_resize.JPG IMG_7871_resize.JPG IMG_7872_resize.JPG

IMG_7873_resize.JPG IMG_7874_resize.JPG IMG_7875_resize.JPG

IMG_7877_resize.JPG IMG_7878_resize.JPG IMG_7879_resize.JPG

IMG_7881_resize.JPG IMG_7882_resize.JPG IMG_7885_resize.JPG

IMG_7887_resize.JPG IMG_7888_resize.JPG IMG_7899_resize.JPG

IMG_7911_resize.JPG IMG_7927_resize.JPG IMG_7929_resize.JPG

IMG_7931_resize.JPG IMG_7935_resize.JPG IMG_7944_resize.JPG

IMG_7949_resize.JPG IMG_7954_resize.JPG IMG_7955_resize.JPG

IMG_7961_resize.JPG IMG_7968_resize.JPG IMG_7970_resize.JPG

IMG_7972_resize.JPG IMG_7974_resize.JPG IMG_7981_resize.JPG

IMG_7995_resize.JPG IMG_7999_resize.JPG IMG_8012_resize.JPG

IMG_8023_resize.JPG IMG_8024_resize.JPG IMG_8035_resize.JPG

IMG_8047_resize.JPG IMG_8048_resize.JPG IMG_8064_resize.JPG

IMG_8070_resize.JPG IMG_8096_resize.JPG IMG_8098_resize.JPG

IMG_8107_resize.JPG IMG_8108_resize.JPG IMG_8112_resize.JPG

IMG_8118_resize.JPG IMG_8119_resize.JPG IMG_8121_resize.JPG

IMG_8123_resize.JPG IMG_8124_resize.JPG IMG_8125_resize.JPG

IMG_8129_resize.JPG IMG_8136_resize.JPG IMG_8141_resize.JPG

IMG_8145_resize.JPG IMG_8146_resize.JPG IMG_8148_resize.JPG

IMG_8154_resize.JPG IMG_8155_resize.JPG IMG_8156_resize.JPG

IMG_8159_resize.JPG IMG_8160_resize.JPG IMG_8162_resize.JPG

IMG_8174_resize.JPG IMG_8175_resize.JPG IMG_8178_resize.JPG

IMG_8179_resize.JPG IMG_8180_resize.JPG IMG_8181_resize.JPG

IMG_8182_resize.JPG IMG_8184_resize.JPG IMG_8185_resize.JPG

IMG_8191_resize.JPG IMG_8196_resize.JPG IMG_8203_resize.JPG

IMG_8204_resize.JPG IMG_8205_resize.JPG IMG_8206_resize.JPG

IMG_8207_resize.JPG IMG_8212_resize.JPG IMG_8216_resize.JPG

IMG_8219_resize.JPG IMG_8224_resize.JPG IMG_8226_resize.JPG

IMG_8227_resize.JPG IMG_8229_resize.JPG IMG_8232_resize.JPG

IMG_8235_resize.JPG IMG_8237_resize.JPG IMG_8238_resize.JPG

IMG_8240_resize.JPG IMG_8244_resize.JPG IMG_8247_resize.JPG

IMG_8249_resize.JPG IMG_8250_resize.JPG IMG_8253_resize.JPG

IMG_8254_resize.JPG IMG_8255_resize.JPG IMG_8256_resize.JPG

IMG_8261_resize.JPG IMG_8262_resize.JPG IMG_8263_resize.JPG

IMG_8270_resize.JPG IMG_8271_resize.JPG IMG_8275_resize.JPG

IMG_8277_resize.JPG IMG_8279_resize.JPG IMG_8282_resize.JPG

IMG_8288_resize.JPG IMG_8289_resize.JPG IMG_8292_resize.JPG

IMG_8296_resize.JPG IMG_8299_resize.JPG IMG_8302_resize.JPG

IMG_8303_resize.JPG IMG_8304_resize.JPG IMG_8307_resize.JPG

IMG_8308_resize.JPG IMG_8310_resize.JPG IMG_8312_resize.JPG

IMG_8313_resize.JPG IMG_8317_resize.JPG IMG_8318_resize.JPG

IMG_8320_resize.JPG IMG_8322_resize.JPG IMG_8324_resize.JPG

IMG_8325_resize.JPG IMG_8330_resize.JPG IMG_8340_resize.JPG

IMG_8346_resize.JPG IMG_8348_resize.JPG IMG_9364_resize.JPG

IMG_9365_resize.JPG IMG_9366_resize.JPG IMG_9367_resize.JPG