Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

บทเทศน์เดือนตุลาคม2019

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001249342
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
890
1533
5450
42010
43834
1249342

Your IP: 3.214.184.250
2020-01-22 10:13

ฉลองวันแพร่ธรรมสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดงานวันแพร่ธรรมสากล ปี 2016 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรักในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้ประกาศข่าวดี บรรดาคณะนักบวช องค์กรคริสตชนต่าง ๆ และคริสตชนผู้สนใจมากมายร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนา การบริจาคซึ่งรวบรวมส่งสันตะสำนักกรุงโรมเพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล

    เริ่มต้นด้วย พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์หมายถึงการเปิดทางให้ผู้มีความเชื่อทุกคนได้เดินผ่านประตูเพื่อรับพระหรรษทานผ่านทางศีลอภัยบาป
     พิธีร่วมจิตใจอธิษฐานภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย
     สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันแพร่ธรรมสากล มีพิธีปฏิญาณตนและรับไม้กางเขนแก่พระสงฆ์-นักบวชที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 8(PRMP) จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น พระสงฆ์ 2 องค์ สังฆานุกร 3 ท่าน ซิสเตอร์ 13 ท่าน บราเดอร์ 2 ท่าน และพิธีการมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัดโดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (PMG BKK) มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 14 คน
     หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการบรรยายพิเศษ เรื่องประวัติ “สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)” โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ต่อด้วย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
     และช่วงบ่าย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

รูปโดย : คุณวิรุณ ก๊กเครือ

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์