Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

บทเทศน์เดือนตุลาคม2019

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

สถิติการเยี่ยมชม

001257954
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
81
1820
3365
50622
43834
1257954

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-28 02:39

อบรม PMG BKK ปีที่ 8 ครั้งที่ 5/5

     การอบรมต่อเนื่อง PMG BKK ครั้งที่ 5 (จบการอบรม) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 ส.ค.2016 ครั้งนี้ชาวเรา PMG BKK ในภาคเช้าได้ไปร่วมงานบวชพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อาคาร "นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2"
     ภาคบ่าย เวลา 13.30 น.ออกเดินทางไปเยี่ยมชุมชน (Exposé) ณ ชุมชนวัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย โดยมีคุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์ เจ้าอาวาสวัด คอยต้อนรับ พร้อมทั้งบราเดอร์ 3 ท่านจากคณะธรรมทูตไทย ครูคำสอนและผู้ช่วยงานวัด
     ก่อนเข้าเยี่ยมชุมชน มาสเซอร์จะแนะนำให้ความรู้เบื้องต้นก่อนออกเยี่ยม และเตรียมตัวให้พร้อมโดยการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพื่อไปเยี่ยม 5 บ้าน ที่มีสภาพชีวิตแตกต่างกันไป การเข้าไปเยี่ยมเยียนพูดคุยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับแรก นับเป็นประสบการณ์แห่งมิตรภาพอันดีต่อชุมชน
     เวลา 17.00 น. กลับมาที่วัด เพื่อร่วมพิธีมิสซา ซึ่งเด็กๆ ทั้งหญิงชายจากชุมชนก็เข้ามาร่วมมิสซาครั้งนี้ด้วย และพวกเขายังปรารถนาที่จะเข้าร่วมมิสซาสม่ำเสมอ และหลังจากมิสซาแล้วรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์เยี่ยมเยียนตามบ้านต่างๆ ด้วยตัวแทนกลุ่ม ออกมาเล่าประสบการณ์ อันประกอบด้วย การเล่าถึงสภาพของบ้านที่ไป ความประทับใจ การเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำที่วัดของตน และการเสนอแนะในการออกเยี่ยมชุมชนสำหรับปีต่อไป ด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น เพราะนับเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยให้สะท้อนชีวิตการแพร่ธรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละคน หลังจากจบการอบรม
     วันอาทิตย์ สรุปการอบรมโดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ประกาศชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรสำหรับรุ่นปี 2016 (ปีที่ 8) จำนวน 14 ท่าน (จาก 17 ท่าน) และเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับวุฒิบัตรในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล วันที่ 16 ตุลาคม นี้ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
     การแนะนำคณะกรรมการ โดยมีประธานเขต ทั้ง 3 ท่านจาก 3 เขต ได้แก่ เขต 1 คุณนิรมล สุขวัฒนางกูร เขต 2 คุณภาณุฉัตร สัมภวะผล และเขต 3 คุณไมตรี จินดา อีกทั้งได้แบ่งปันการทำงานแพร่ธรรมเพื่อให้กำลังใจในงานแพร่ธรรมของทุกคน สรุปสุดท้ายด้วยการประเมินผลการอบรม


(ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์)

ประมวลภาพ

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 81 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์