Get Adobe Flash player

01

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019   กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ ณ.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่จากแผนกคริวตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล 1 ท่าน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแบ่งปันความรู้แก่ผู้พิการ โดยมีครูแตน มโนรัตน์ -ครูอัศวิน เติมนาค ไปตามพี่น้องผู้พิการ 10 เรือน จำนวน 102 คน มารวมกลุ่มสวดภาวนา และฟังคำสอน

สำหรับครั้งนี้ สอนพระบัญญัติ 10 ประการ เน้น พระบัญญัติที่ 7-8

พระบัญญัติประการที่ 7
อย่าลักขโมย
อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น อย่าลักขโมยการเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปโดยผิดยุติธรรม ขโมยเงินพ่อแม่ ของคนอื่น ฯลฯ
พระบัญญัติประการที่ 8
อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น นินทา ใส่ความ ฯลฯ

 

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์