Get Adobe Flash player

01

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11.00 น. ณ วัดเซนต์โธมัส บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม บทเทศน์สอนใจ การช่วยเหลือผู้อื่นเราสามารถทำสิ่งง่ายๆนี้ได้รอบตัวของเรา โดยเฉพาะบุคคลที่เราทำงานด้วย เมื่อมีการร้องขอเราจงยินดีที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำได้ ทานที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้อภัย หากเรามีสิ่งที่ขัดข้องหมองใจกัน ให้เราอภัยและคืนดีกัน การทำทาน อภัยทาน คือทานที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้เสมอๆ ตลอดระยะเวลา 40 วัน ในช่วงมหาพรตนี้ ให้เราท้าทายตัวเอง ในการสวดสายประตำ ให้เรากลับมามองการภาวนา ใช้เวลาในการภาวนาให้มากขึ้น ให้เราระลึกถึงความผิด บาป ที่เราทำ ขอโทษต่อพระเจ้า ให้เราเป็นเครื่องมือที่ดีในการรับใช้พระองค์

เราท้าทายอะไรในชีวิตของเราให้เกิดผลในสิ่งที่ดี? อย่างเช่นการลดความอ้วน เป็นการเอาชนะปากของเรา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราชนะปากได้ก็จะสามารถชนะใจตนเองได้ง่ายๆ เพราะการต่อสู้นั้นทำให้ใจของเรานั้นเข้มแข็ง การตกอยู่ในความยากลำบากนั้นทำให้เราเกิดการต่อสู้ ทำให้เราได้ใกล้ชิดพระ และได้ใกล้รหัสธรรมขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

ภาพ / ข่าว : Varintorn Hema

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์