Get Adobe Flash player

0233

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ และคุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors) ใอบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors) นกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ครั้งที่ 1/2019 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ในการอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 20 ท่าน และสังฆมณฑลจันทบุรี 15 ท่าน รวมทั้งสิ้น 35 ท่าน

ภายในงาน
ช่วงเช้า เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร เป็นประธาน จากนั้นเริ่มการบรรยายใน หัวข้อที่ 1 "กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) และการเตรียมตัวเป็นพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน” และหัวข้อที่ 2 "การมีส่วนร่วม ในกระบวนการสอนคำสอนผู้ใหญ่" แล้วจึงมีการแบ่งกลุ่มสาธิตการใช้หนังสือ "ก้าวไปด้วยกัน" ฝึกการเป็นผู้นำกลุ่มในการเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมเป็นคริสตชน

ช่วงบ่าย จัดอบรมเพิ่มเติมให้กับบรรดาพี่เลี้ยงจากสังฆมณฑลจันทบุรีโดยเฉพาะ
ใน หัวข้อที่ 3 "การให้คำปรึกษาของพี่เลี้ยง แก่ผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน”
และหัวข้อที่ 4 "การจัดเตรียมพิธีกรรมในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน
พร้อมฝึกการจัดพิธี 1. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรตียมเป็นคริสตชน
2. พิธีเลือกสรรผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน
3. พิธีพิจารณาความตั้งใจ ครั้งที่1,2 และ3

โดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาลวัด และผู้ที่รับผิดชอบสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่สนับสนุนบรรดาพี่เลี้ยงและครูคำสอน มาเข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

***การจัดอบรมพี่เลี้ยงของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน ครั้งที่ 2/2019 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 ณ อาคารวันทามารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ***

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2018

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 136 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์