Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

บทความดีดี

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

Laudato Si'

 

ลิงค์ เว็ปไซต์คาทอลิก

  • becbkk

01

วันแพร่ธรรมสากล และวันฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

เริ่มเวลา 08.30 น. พิธีมิสซาโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน หลังมิสซามีอวยพร โปรดพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษโอกาสวันแพร่ธรรมสากล หลังบทภาวนารับศีลประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) จำนวน 21 คน และมอบเกียรติบัตรจำนวน 18 ใบให้กับบรรดานักเรียนที่ชนะการประกวดผลงานยุวธรรมทูตฯ ทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ประกวดท่าทางประกอบเพลงยุวธรรมทูต
ประเภทที่ 2 ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
ประเภทที่ 3 ประกวดภาพวาดระบายสีชอล์ค หัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
ประเภทที่ 4 ประกวดตามสัญลักษณ์ (LOGO) สมณองค์กร "ยุวธรรมทูต"
ประเภทที่ 5 ประกวดโครงการกิจกรรมยุวธรรมทูต หัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
มิสซาในวันนี้มีคณะและกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 1,080 คน ดังนี้
1. อาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) 50 คน 2. องค์กรคริสตชนฆราวาส 200 คน
3. ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 100 คน 4. ยุวธรรมทูต 50 คน
5. นวกสถานคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 50 คน 6. ชมรมคนหูหนวก 30 คน
7. คริสตชนใหม่ 50 คน 8. คนตาบอดบ้านซาเลเซียน 30 คน
9. สามเณรเล็ก - ใหญ่ คณะเบธาราม 20 คน 10. สามเณราลัยฯ (บ้านเณรเล็ก) 100 คน
11. สัตบุรุษทั่วไป 400 คน

เวลา 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ "100 ปีสมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud" โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างกำลังใจด้านงานธรรมทูตให้แก่บรรดาสมาชิกคณะ และกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมไปถึงสัตบุรุษทั่วไปด้วย

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา พบกับการแสดงจากตัวแทนจากนักเรียนยุวธรรมทูตที่ชนะการประกวดประเภทที่ 1 ประกวดท่าทางประกอบเพลงยุวธรรมทูต คือรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ (สามพราน) , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง) และนอกจากนี้ยังมีตัวแทนเยาวชน 2 คนที่ชนะการประกวดโครงการเสียงภาวนา (The Voice Of Catholic Youth Bkk) ปี 2018 และปี 2019 มาโชว์การแสดงอีกด้วย ระหว่างนี้ คุณพ่อสมเกียรติ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับบรรดาผู้มีน้ำใจดีร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในงานวันแพร่ธรรมสากลนี้ด้วย
เวลา 13.00 น. การเสวนาแบ่งปันความเชื่อ หัวข้อพยานการประกาศข่าวดี โดยคุณสุฐิตา ปัญญายงค์ (นิหน่า) และคุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ (ปะการัง) มีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้ง 2 ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้น และได้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวดีในบ้าน ในครอบครัว ในที่ทำงาน และในชีวิตประจำวันของตนได้อย่างไร
เวลา 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ "สื่อฯกับการประกาศข่าวดียุคปัจจุบัน" โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชีวิตของเราเต็มไปด้วยร่มเงาของสื่อ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ เครือข่ายต่างๆ หลอมละลายเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนอย่างรู้ตัว ความจริงคือไม่มีใครเป็นอิสระจากสื่อ ดังนั้น ควรใช้ประโยชน์จากสื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนามนุษย์ได้อย่างดี

เวลา 15.00 น. จับฉลากมอบของที่ระลึกให้กับผู้มาร่วมรับฟังการบรรยายในงานวันแพร่ธรรมสากล และวันฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มีคณะ กลุ่มองค์กรต่างๆ และสัตบุรุษทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายช่วงบ่าย จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ค้นหา

พระสมณสาส์น Laudato Si

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

ยุวธรรมทูต BKK

PMG BKK

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Catholic Search

Bible Diary 2020

biblediary2020

อ่านอุดมสาร

บทประจำมิสซา

บุคคลออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์